Chính sách đổi - trả hàng

Quy định về đổi máy:
 
Trong 15 ngày đầu quý khách được đổi máy miễn phí 3 lần.
 
Quy định về trả máy:
 
+ Trong 15 ngày đầu hoàn phí 100% nếu máy có lỗi phần cứng,
 
TRƯỜNG HỢP TRẢ MÁY KHÔNG CÓ LỖI.
 
+ 15 ngày đầu tiên phí trả máy:  -15% ( phí hao mòn và phí dịch vụ )
 
+ Từ ngày thứ 15 tới ngày thứ 30:  - 20% giá trị máy
 
+ Từ ngày thứ 31 tới ngày thứ 60:  - 30% giá trị máy
 
+ Từ ngày thứ 61 tới ngày thứ 90:  - 40% giá trị máy
 
+ Sau 90 ngày: Định giá và thỏa thuận theo giá thị trường
 
 
FBchat Zalo Zalo
TƯ VẤN KHÁCH HÀNG